Doop, 1e Communie, Vormsel

D OOPSEL                                                                               

Als u gedoopt wilt worden gaat daar een voorbereidingstijd aan vooraf en kunt u contract opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670. Als u wilt dat uw zoon of dochter gedoopt wordt -dat kan op iedere leeftijd-  neem dan even contact op met Centraal secretariaat. Bij een doop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het richtbedrag is 75 euro voor parochianen en 150 euro voor niet-parochianen.

EERSTE COMMUNIIE

Ook dit jaar is de werkgroep van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In Haarlem-Noord zijn in januari 2019, twaalf kinderen begonnen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op zondag 24 maart gaan zij zich voorstellen om 10:00 uur in de Aldelbertuskerk. De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn op zondag 19 mei om 10:00 uur in de Mariakerk.

In Velsen doen er vijf kinderen mee met het Communie-project “Gods Grootste Geschenk”. Op een aantal vrijdagen komen wij bijeen om o.a. in het werkboek te lezen, te bidden en te zingen. De groep gaat zich voorstellen  tijdens de viering van Palmpasen. Dat zal zijn op zondag 14 april om 10:30 uur in de Engelmunduskerk. Op zondag 26 mei zal de grote dag zijn waarop zij hun Eerste Heilige Communie mogen doen. Tijdens deze viering in de Engelmunduskerk te Driehuis om 10:30 uur zal er een projectkinderkoor te horen zijn. We hopen op een prachtige en feestelijke dag en een ieder is van harte welkom!

Namens de werkgroep Eerste Communie,

Pastor Julius Elferink, Anja de Wit en Riny Scheenaard.

VORMSEL

Regelmatig is er binnen de Franciscusparochie de mogelijkheid tot voorbereiding op het Vormsel. In 2017 werd het Vormsel door 21 vormelingen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670.