Doop, 1e Communie, Vormsel

DOOPSEL

Als u gedoopt wilt worden gaat daar een voorbereidingstijd aan vooraf en kunt u contract opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670.

Als u wilt dat uw zoon of dochter gedoopt wordt -dat kan op iedere leeftijd-  neem dan even contact op met Centraal secretariaat. Bij een doop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het richtbedrag is 75 euro voor parochianen en 150 euro voor niet-parochianen.

EERSTE COMMUNIIE

Ook dit jaar is de werkgroep van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Uit de verschillende kerken van de Franciscusparochie i.o. deden in 2017 33 kinderen hun Eerste Communie.       Op zondag 14 mei vond om 10:00 uur de Eerste Communieviering plaats in de Mariakerk voor de communicanten uit Haarlem -Noord. Een week later op zondag 21 mei is 10:30 uur de viering voor de communicanten uit Velsen (beneden het kanaal) in de Engelmunduskerk.

Namens de werkgroep Eerste Communie,

Pastor Julius Elferink, Anja de Wit en Riny Scheenaard.

VORMSEL

Regelmatig is er binnen de Franciscusparochie de mogelijkheid tot voorbereiding op het Vormsel.                   In 2017 werd het Vormsel door 21 vormelingen ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670.