Koren

CECILIAKOOR:
Opgericht in 1960 als rouw-en trouwkoor
Het koor is altijd een Dameskoor gebleven en is naast het zingen in de Rouw-en Trouwvieringen ook in de zondagsvieringen te beluisteren. Meestal zingen zij de 4e zondag van de maand in de viering, tevens een van de Kerstvieringen, op Witte Donderdag en om het jaar de Allerzielenviering van 2 november.

De vaste organist is bij de zondagsvieringen Henk Hoff en bij de uitvaarten Aja Leemans. Zij repeteren op de dinsdagochtend van 9.30-11.30 uur in de parochiezaal.

LITURGISCH KOOR:
Opgericht in 1982 door het echtpaar Maréchal.
Het is een gemengd koor dat meestal de 2e zondag van de maand zingt in de viering.
In de Goede Week verzorgt dit koor de Goede Vrijdag-Kruishuldeviering en de Paaswake. Tevens zingen zij in een van de Kerstvieringen.
Het koor repeteert op de woensdagavond in de parochiezaal van 20.00-22.00 uur, de vaste organist/pianist is Joop Heeremans. Bij de repetities is Henk Hoff de begeleider.

KLEINVROUWENKOOR ‘PRO DEO’:
o.l.v. Joop Heeremans verzorgt een achttal dames een aantal keer per jaar de zang in de viering.                       1x per week op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd. Aswoensdag en Hemelvaart zijn vaste vieringen voor dit koor.

KERSTKOOR ‘JOY’ EN PROJECTKOOR ‘KAMABARO’:

Twee projectkoren die onder leiding van Hinke Hillege stonden. I.v.m. met het overlijden van Hinke is het momenteel niet duidelijk of deze koren doorgaan.  

joy20141220_151517_03

Kerstkoor Joy