Koren

CECILIAKOOR:
Opgericht in 1960 als rouw-en trouwkoor
Het koor is altijd een Dameskoor gebleven en is naast het zingen in de Rouw-en Trouwvieringen ook in de zondagsvieringen te beluisteren. Meestal zingen zij de 4e zondag van de maand in de viering, tevens een van de Kerstvieringen, op Witte Donderdag en om het jaar de Allerzielenviering van 2 november.

Het koor staat sinds 1995 o.l.v. Hinke Hillege, de vaste organist is bij de zondagsvieringen Henk Hoff en bij de uitvaarten Aja Leemans. Zij repeteren op de dinsdagochtend van 9.30-11.30 uur in de parochiezaal.

LITURGISCH KOOR:
Opgericht in 1982 door het echtpaar Maréchal.
Het is een gemengd koor dat meestal de 2e zondag van de maand zingt in de viering.
In de Goede Week verzorgt dit koor de Goede Vrijdag-Kruishuldeviering en de Paaswake. Tevens zingen zij in een van de Kerstvieringen.
Het koor repeteert op de woensdagavond in de parochiezaal van 20.00-22.00 uur, o.l.v. Hinke Hillege en de vaste organist/pianist is Joop Heeremans. Bij de repetities is Henk Hoff de begeleider.

KLEINVROUWENKOOR ‘PRO DEO’:
o.l.v. Joop Heeremans verzorgt een achttal dames een aantal keer per jaar de zang in de viering.                   Na afloop van de zangrepetities op de maandag en de woensdag repeteren zij. Aswoensdag en Hemelvaart zijn vaste vieringen voor dit koor.

SONGS4YOU:
Drie zangeressen  kunnen gevraagd worden voor een muzikale opluistering bij een rouw-of trouwviering of zondagsviering.   Zij worden ook gevraagd bij crematie- of begrafenisplechtigheid.

KERSTKOOR ‘JOY’ EN PROJECTKOOR ‘KAMABARO’:

Twee projectkoren die regelmatig oefenen op de zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kerstkoor Joy oefent in de maanden september t/m december en projectkoor Kamarabo oefent van januari t/m mei. Beide koren staan o.l.v. Hinke Hillege.

joy20141220_151517_03

Kerstkoor Joy