7 April: Eredienst en Korenlint

. Op zondag 7 april was de eredienst speciaal gewijd aan het 125 jarig bestaan van de Engelmunduskerk. De hulpbisschop Jan Hendriks leidde de viering en het Liturgisch koor maakte alles extra feestelijk.

                                                                  Na de bijzondere viering stond de koffie klaar en konden de aanwezigen een stuk taart eten van de wedstrijd van gisteren. Ook hadden een aantal vrijwilligers voor belegde boterhammen gezorgd, zodat om 13:00 uur iedereen helemaal klaar was om aan het korenlint te beginnen. Tien verschillende koren uit de Franciscusparochie i.o. hadden voor dit evenement speciaal geoefend en vol verve werd gezongen in de prachtige en akoestische Engelmunduskerk. Hierna ziet u een aantal foto’s van koren met vermelding van hun naam.   Naaldkoor van de Naaldkerk

    Trinity koor uit de                                                                                                                                                                                  Adelbertuskerk

   De cantorij van de                                                                                                                                                                                   Adelbertuskerk

   Kinderkoor Mariakerk

    Adelbertuskoor van de                                                                                                                                                                          Adelbertuskerk

    Kleinvrouwenkoor Pro Deo                                                                                                                                                                  uit de Engelmunduskerk

    Te Deum Laudamus van de                                                                                                                                                                Mariakerk

    La Grenouille van de                                                                                                                                                                             Mariakerk

   Familiekoor IJmuiden van                                                                                                                                                                  de Pieterkerk

   Liturgisch koor van de                                                                                                                                                                          Engelmunduskerk

Wie zingt er mee met het Hallelua van Händel? Dit laatste lied werd door leden van verschillende koren gezongen.