Onze kerk open voor inspirerende vieringen

. De vieringen in de Engelmunduskerk zijn weer van start gegaan. U bent natuurlijk van harte welkom!! I.v.m. het Coronavirus is in juni de toegang nog beperkt tot 30 personen per viering. Daarom graag aanmelden via pastoraalteam@parochiefranciscus.net of telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur op 06-556 27 670 maandag t/m donderdag. Graag doorgeven aan bekenden. 

Een Rozenkransgebedsuur

In deze ongewisse tijd wordt een Rozenkransgebedsuur in de onze kerk gehouden. U bent van harte welkom om te bidden, een kaars op te steken en bij God tot rust te komen: de Engelmunduskerk is open iedere vrijdag van 10:00 tot 11:00 uur. In de pastoriezaal drinken wij na afloop, op 1,5 meter afstand, koffie.

Viering in de kathedraal

Wilt u een viering in de kathedraal meemaken vanuit uw huiskamer, klik op de onderstaande link, u komt op de startpagina van ons bisdom. Hier klikt u vervolgens op het vierkantje linksboven met het pijltje. Op de site die nu verschijnt kunt u verschillende uitzendingen terugzien of de live uitzendingen volgen: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

Nieuw is de digitale SamenKerk

Wilt u de digitale Samenkerk lezen, klik op: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl/inhoud/

Ten slotte roepen de bisschoppen op tot gebed:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.