Agenda & Vieringen

. Bijna elke zondag is er een viering in onze kerk. Na de viering staat de koffie of thee klaar!

Iedere vrijdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de pastoriezaal bij de kerk, ook na afloop van deze vieringen is er steeds koffie.

Op de zondag worden er afwisselend Eucharistievieringen gehouden of Woord-en Communievieringen met diakens als voorgangers, dan wel Woord- en Gebedsvieringen waarbij leden van de Werkgroep Liturgie voorgaan. Onze Engelmunduskerk heeft verschillende koren, wilt u weten wanneer welk koor zingt, kijk dan in de onderstaande agenda of op de pagina over de koren. Tijdens de zomermaanden wordt er niet door de koren gezongen.  

Oktober  

zo                        20 okt 10:30 uur Voorganger: G. Bruggink  Eucharistieviering

zo                        27 okt 10:30 uur  Voorganger: P. Vlaar  Eucharistieviering m.m.v. Ciciliakoor

 

November

Za                          2 nov 19:00 uur  Werkgroep Afscheidsliturgie Woord en Gebedviering (Allerzielen)

zo                           3 nov 10:30 uur  Voorganger: J. Elferink  Eucharistieviering

zo                         10 nov 10:30 uur  Voorganger: G. Bruggink  Eucharistieviering m.m.v. Liturgisch koor

zo                          17 nov 10:30 uur  Voorganger: J. Ninaber Woord en Gebedsviering 

zo                          24 nov 10:30 uur  Voorganger: J. Elferink Eucharistieviering m.m.v. Ciciliakoor

 

December

zo                             1 dec 10:30 uur  Voorganger: G. Bruggink  Eucharistieviering