Agenda & Vieringen

. Elke zondag vindt een viering plaats in onze kerk. Na de viering staat de koffie of thee klaar!

Iedere vrijdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de pastoriezaal van de kerk, na afloop is er koffie.

Op de zondag worden er afwisselend Eucharistievieringen gehouden of Woord-en Communievieringen met diakens als voorgangers, dan wel Woord- en Gebedsvieringen waarbij leden van de Werkgroep Liturgie voorgaan. Onze Engelmunduskerk heeft verschillende koren, wilt u weten wanneer welk koor zingt, kijk dan in de onderstaande agenda of op de pagina over de koren. Tijdens de zomermaanden wordt er niet door de koren gezongen.  

Maart

zo                    3 mrt 10:30 uur Voorganger: J. Elferink  Eucharistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor

wo                   6 mrt 19:00 uur Voorganger: J. Elferink  Eucharistieviering (Aswoensdag)

zo                  10 mrt 10:30 uur Woord en Gebed

zo                   17 mrt 10:30 uur Voorganger: G. Bruggink  Eucharistieviering

zo                   24 mrt 10:30 uur Woord en Gebed

zo                   31 mrt 10:30 uur Voorganger: J. Elferink  Eucharistieviering

 

April 

zo                      7 apr 10:30 uur Voorganger hulpbisschop J. Hendriks en anderen Eucharistieviering                                                        (125 jarig bestaan Engelmunduskerk)

zo                    14 apr 10:30 uur Voorganger: J. Elferink  Eucharistieviering (voorstellen Eerste communicantjes)