Agenda & Vieringen

. Bijna elke zondag is er een viering in onze kerk. Na de viering staat de koffie of thee klaar!

Iedere vrijdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de pastoriezaal bij de kerk, ook na afloop van deze vieringen is er steeds koffie.

Op de zondag worden er afwisselend Eucharistievieringen gehouden of Woord-en Communievieringen met een diaken als voorganger, dan wel Woord- en Gebedsvieringen waarbij leden van de Werkgroep Liturgie voorgaan. Onze Engelmunduskerk heeft verschillende koren, wilt u weten wanneer welk koor zingt, kijk dan in de onderstaande agenda of op de pagina over de koren. Tijdens de zomermaanden wordt er niet door de koren gezongen.  

Januari

zo                            5 jan 10:30 uur  Voorganger: G. Paimpillil  Eucharistieviering m.m.v. Vrouwenkleinkoor “Pro Deo” (Hierna Nieuwjaarsreceptie)

zo                          12 jan 10:30 uur  Voorganger: J. van Bellen  Woord en Gebedsviering m.m.v. Liturgisch koor

zo                          19 jan 10:30uur   Voorganger: J. Elferink Eucharistieviering m.m.v. Ceciliakoor

zo                          26 jan kerk gesloten i.v.m. oecumenische viering Engelmunduskerk van Velsen Zuid 10:00 uur

 

Februari 

zo                           2 feb 10:30 uur  Voorganger: G. Paimpillil  Eucharistieviering (Maria Lichtmis)

zo                           9 feb 10:30 uur  Voorganger: G. Bruggink  Eucharistieviering m.m.v. Liturgisch koor

zo                         16 feb 10:30 uur  Voorganger: J. van Bellen  Woord en Gebedsviering