ONZE KAARCLUB STOPT

..

Het laatste woord is blijkbaar
over onze kaartclub
gesproken. Gehoopt werd
dat vervanging voor onze barman Johan gevonden kon worden. Dat is niet gelukt.
De organisatie kan zo niet verder gaan.
Vele jaren is er met veel plezier geklaverjast, er zijn mooie prijzen in de wacht gesleept maar helaas het kaarten op de donderdagen in de pastoriezaal stopt. Veel dank aan allen die het klaverjassen mogelijk hebben gemaakt.