U bent weer van harte welkom

<

Vieringen tot zondagen

U bent weer van harte welkom in de vieringen op de zondagen. Zoals bekend beginnen we om 10:30 uur. Helaas kunnen we in deze Coronatijd op dit moment niet meer dan 30 personen per viering toelaten. Daarom is aanmelden vooraf aan te bevelen bij: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net/telefoon 023 583 57 85. Mocht de viering niet doorgaan i.v.m. slecht weer, dan kunnen wij u ook afbellen. Bij de ingang van de kerk kan het zijn dat uw naam en telefoonnummer genoteerd worden, dat is voor de veiligheid. Wilt u bij de ingang een mondkapje opzetten?

Vieringen op vrijdag

Op dit moment zijn er nog geen eucharistievieringen in de parochiezaal op de vrijdagen, het is de bedoeling dat vanaf 7 mei de vieringen weer starten. Het zijn meer intieme vieringen ook omdat na afloop op beperkte afstand gezellig nagepraat wordt, terwijl het kopje koffie of thee ingeschonken is.                         

Gebed:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.