Huwelijk & Uitvaart

< Kerkelijke huwelijksviering:
Wilt u uw huwelijk graag kerkelijk sluiten (door een priester) of laten inzegenen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 023 5835785. Zij zullen u doorgeven of de kerk vrij is en de namen van degenen waar u contact mee kunt opnemen om het geheel zo goed mogelijk te laten verlopen.

U kunt vragen naar beschikbaarheid van een voorganger of zelf voor een voorganger zorgen. Als u hulp wilt bij de bloemversiering kunt u daarnaar vragen.Het is gebruikelijk dat een aanstaand bruidspaar zeker een half jaar voor de huwelijksdatum contact opneemt. U heeft de keuze gemaakt voor elkaar en voor een huwelijksviering in de kerk.

Wij zullen ons best doen deze dag te doen slagen wat de plechtigheid in de kerk betreft. Onze prachtige kerk zal daar zeker toe bijdragen! Aan een huwelijksviering zijn kosten verbonden. De kosten van een viering bedragen 500 euro, tenzij de voorganger van buitenaf komt, dan zijn de kosten 375 euro. Voor niet-parochianen zijn de kosten 700 euro, respectievelijk 500 euro. Tevens gelden bepalingen voor de collecte.

 Kerkelijke Uitvaart:

Als de keuze gemaakt wordt voor een kerkelijke uitvaart, stapt u binnen in een traditie waarin verhalen, liederen en gebaren de ronde doen die recht doen aan het herdenken van het leven en sterven van een dierbare. De overledene is voor het laatst als kerkganger aanwezig, als medegelovige. Mét ons aanwezig voor Gods aangezicht. Daarom staat de kist met het voeteneinde voor het altaar.

Onze parochie beschikt over een Werkgroep Afscheidsliturgie.  De contactpersoon is  de heer J. Ninaber. Zij kunnen u behulpzaam zijn bij het samenstellen van de liturgie, en hebben de kennis en de zending om voor te gaan in de viering.

Als bij het parochiesecretariaat de melding van een uitvaart binnenkomt (tel 06 – 300 39 046), zal beschikbaarheid van de kerk doorgegeven worden en gevraagd worden naar een mogelijke voorkeur van voorganger.

Met uiterste zorg  zullen wij ons inzetten om een goed en waardig afscheid van uw dierbare mogelijk te maken in onze kerk.

Aan een kerkelijke uitvaart zijn kosten verbonden. De viering kost 500 euro, tenzij de voorganger van buitenaf komt, dan zijn de kosten 375 euro. Als de uitvaart alleen op de begraafplaats plaatsvindt bedragen de kosten 325 euro en een avondwake kost 200 euro. 

Voor niet-parochianen zijn de kosten 700 euro, respectievelijk 500 euro (de voorganger komt van buitenaf). Als de uitvaart alleen op de begraafplaats plaatsvindt bedragen de kosten 450 euro en een avondwake kost voor niet parochianen 300 euro. 

Tevens gelden bepalingen voor de collecte.

Wij streven er naar om de tarieven van heel de H. Franciscusparochie i.o. op elkaar af te stemmen.