Kerkbijdragen, andere giften en ANBI status

..Uw kerkbijdrage is van harte welkom.                                                                                                   Deze gift kunt u storten op bankrekening NL12 RABO 0107 181 347. Uw gift anders dan de kerkbijdrage ontvangen wij graag op bankrekening NL39 RABO 0145 856 798.

GIFT AFTREKBAAR?

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.                  De St. Engelmunduskerk heeft de ANBI status. Voor de aftrek gelden de volgende regels: 

  • Een gift kan helemaal aftrekbaar zijn. De wet omschrijft wanneer giften afgetrokken kunnen worden.                    Is er sprake van een ‘periodieke gift’, dan is die gift helemaal aftrekbaar. Er moet in dit geval wel sprake zijn van een  schenkingsverplichting om gedurende ten minste 5 jaar een schenking te doen.  In het verleden was de ‘periodieke gift’ uitsluitend mogelijk via een notariële akte. Het is nu mogelijk via een onderhandse overeenkomst een ‘periodieke gift’ te doen. Dat verlaagt de kosten voor de schenker.                                                  Graag zorgt de beheercommissie van de St. Engelmunduskerk voor het opstellen van een schenkingsovereenkomst, maar u kunt zo’n overeenkomst ook zelf downloaden van de website van de Belastingdienst.
  • Is er geen sprake van een ‘periodieke gift , dan geldt een drempel van 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw partner met een minimum van € 60,- en een maximum van 10% van dat inkomen. Het gezamenlijke inkomen is het bruto-inkomen van u beide minus de aftrekposten.

PUBLICATIEPLICHT

I.v.m de ANBI status moet onze parochie aan de publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens vermeld moeten worden, zodat geïnteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen. Kijk daarvoor op de volgende site: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA628.

Het RSIN nummer van de St. Engelmunduskerk is: 1944800.                                                                  De parochie is bij de Kamer van Koophandel (handelsregister) ingeschreven onder nummer 75026082.