FranciscusMagazine

<Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien: 

Negende jaargang, nummer 1, van 8 juli tot 2 september 2024. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/34424

Achtste jaargang, nummer 7/8, van 13 mei tot 8 juli 2024. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend.  https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/34009

Achtste jaargang, nummer 6, van 25 maart tot 13 mei 2024. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/33500

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres fmredactie@parochiefranciscus.net.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.