FranciscusMagazine

<Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien:

Zevende jaargang, nummer 2, van 28 augustus tot 10 oktober 2022. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend.  https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/18315

Zevende jaargang, nummer 1, van 11 juli tot 28 augustus 2022. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/17976

Zesde jaargang, nummer 8, van 29 mei tot 11 juli 2022. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/17638

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres franciscusredactie@gmail.com.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.