FranciscusMagazine

.. Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien:

Zesde jaargang, nummer 1 van 18 juli tot 6 september 2021.Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/10938

Vijfde jaargang, nummer 7 van 16 mei tot 18 juli 2021. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/10633

Vijfde jaargang, nummer 6 van 29 maart tot 16 mei 2021. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/7184

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres franciscusredactie@gmail.com.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.