FranciscusMagazine

<Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien:

Zevende jaargang, nummer 8, van 22 mei 2023 tot 16 juli 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/27553

Zevende jaargang, nummer 7, van 3 april 2023 tot 22 mei 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/26081

Zevende jaargang, nummer 6, van 26 februari tot 3 april 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/24645

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres franciscusredactie@gmail.com.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.