FranciscusMagazine

<Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien:

Zevende jaargang, nummer 5, van 23 januari tot 26 februari 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/22358

Zevende jaargang, nummer 4, van 28 november tot 23 januari 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/21276

Zevende jaargang, nummer 3, van 10 oktober tot 28 november 2022. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/18578

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres franciscusredactie@gmail.com.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.