FranciscusMagazine

<Het parochieblad van de H. Franciscusparochie i.o., verschijnt ongeveer 8 maal per jaar. U kunt hieronder de volgende magazines inzien:

Achtste jaargang, nummer 3, van 15 oktober tot 4 decemer 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/28581 

Achtste jaargang, nummer 2, van 3 september tot 15 oktober  2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/28330

Achtste jaargang, nummer 1, van 16 juli tot 3 september 2023. Klik op de link hieronder en het magazine wordt geopend. https://portal.dezaligezalm.nl/read/182/27938 

Heeft u zelf kopij; in het magazine ziet u de inleveringsdatum staan.  U stuurt uw kopij naar het redactieadres franciscusredactie@gmail.com.  Eventueel onder vermelding dat het bestemd is voor de St. Engelmunduskerk.