Doop, 1e Communie, Vormsel

DDe doop

Als u gedoopt wilt worden gaat daar een voorbereidingstijd aan vooraf en kunt u contract opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670. Als u wilt dat uw zoon of dochter gedoopt wordt -dat kan op iedere leeftijd-  neem dan even contact op met Centraal secretariaat. Bij een doop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het richtbedrag is 75 euro voor parochianen en 150 euro voor niet-parochianen.

EERSTE COMMUNIIE

Ook dit jaar is de werkgroep van start gegaan met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In Haarlem-Noord zijn in januari 2020, vijftien kinderen begonnen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op zondag 22 maart zouden zij zich voorgesteld hebben in de Mariakerk, maar dit ging niet door vanwege het Corona virus. De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn op zondag 17 mei om 10:00 uur in de Aldelbertuskerk.

In Velsen doen er tien kinderen mee met het Communie-project “Gods Grootste Geschenk”. Op een aantal vrijdagen komen zij bijeen om o.a. in het werkboek te lezen, te bidden en te zingen. De groep zou zich voorstellen tijdens de viering van Palmpasen in de Engelmunduskerk op zondag 5 april om 10:30 uur . Op zondag 19 april zou de grote dag zijn waarop zij hun Eerste Heilige Communie zouden doen. Tijdens deze viering in de Naaldkerk in Santpoort om 10:30 uur zou een projectkinderkoor te horen zijn. Helaas is i.v.m. het virus het voorstellen en het doen van de Eerste Communie in Velsen uitgesteld!

Namens de werkgroep Eerste Communie,

Pastor Julius Elferink, Anja de Wit en Riny Scheenaard.

VORMSEL

Regelmatig is er binnen de Franciscusparochie de mogelijkheid tot voorbereiding op het Vormsel. Er staat een voorlichtingsavond gepland voor juni 2020. Vanwege het virus is onduidelijk of deze avond doorgaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centraal secretariaat van de H. Franciscusparochie i.o., Ingeborg Claessens 06-556 27 670.