De Voorzienigheid herleeft

<

Er is een prachtig nieuw boek verschenen over een interessant Driehuizer onderwerp: De Voorzienigheid Driehuis (van pensionaat naar internaat) geschreven door Arthur G.F. de Jong.

Hier nu zijn voorwoord bij het boek:
Het was april 2019 toen ik door nostalgie gedreven besloot een bezoek te brengen aan de festiviteiten ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de R.K. Engelmunduskerk te Driehuis. Tijdens een korte wandeling over de Schaepmanlaan, Nicolaas Beetslaan en de Driehuizerkerkweg viel mij de in de loop der jaren totaal gewijzigde situatie op. Weg was De Voorzienigheid, de oude Engelmundusschool en de bij De Voorzienigheid behorende internaatschool waar ik mijn eerste onderwijs genoot. Het enig herkenbare punt uit de vroege zestiger jaren was het Witte Huis dat toentertijd als toekomstige vervanging van de oude Voorzienigheid werd gebouwd.
Toen ik terugkeerde bij het uitgangspunt van mijn “terug in de tijd-wandeling” en daar hoorde dat ook het Witte Huis inmiddels op de nominatie stond om voor de voortschrijdende wens naar woningbouw te moeten wijken deed dat bij mij het idee rijpen om de geschiedenis van De Voorzienigheid Driehuis in een kijk- en leesboek vast te leggen. Het resultaat van dit idee wil ik onder dankzegging voor de niet aflatende hulp van Ans, Jac en Jos graag opdragen aan de Zusters van de Voorzienigheid te Heemstede. Veel lees- en kijkplezier.