Voorstelling: Een eigen melodietje

<

Collage teksten van Etty Hillesum door toneelvereniging ‘J.J. Cremer’ 3 mei om 19:00 uur.

De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden.

De voorstelling laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. Zeker toen niet, maar ook nu is vrijheid betrekkelijk. Door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij schrijven.

De regisseur probeert die geestelijke vrijheid ook nu voeIbaar te maken. Kom naar de voorsteIIing in de Engelmunduskerk in Driehuis op dinsdag 3 mei om 19:00 uur, het duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er koffie en thee; er wordt een deurcollecte gehouden.