H. Franciscusparochie (i.o.)

DDe H.Franciscusparochie (in oprichting) is van start gegaan op 1 juli 2014. Per die datum zijn de bestuursleden van deze nieuwe parochie door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd.                

De Franciscusparochie kent een werkgebied dat zich uitstrekt over Haarlem-Noord en Velsen onder het Noordzeekanaal.

Belangrijk is te weten dat de vijf deelnemende parochies allemaal hetzelfde bestuur hebben. Vandaar de term ‘personele unie’ waarmee wordt aangegeven dat de bestuursleden van de H.Franciscusparochie (i.o.) tegelijkertijd bestuursleden zijn van de vijf nog te onderscheiden zelfstandige parochies / geloofgemeenschappen, te weten:

  • de Adelbertusparochie (Adelbertuskerk)   
  • de Parochiegemeenschap Schoten (Mariakerk)
  • de St. Engelmundusparochie Driehuis (Engelmunduskerk)
  • de parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Santpoort / Velserbroek)
  • de parochiegemeenschappen IJmuiden (Pieterkerk)

De bedoeling is dat vanuit alle vijf parochies in ieder geval één bestuurslid wordt geleverd voor de H.Franciscusparochie. Deze bestuursleden zijn geen vertegenwoordiger van de parochie van waaruit zij afkomstig zijn maar zij dragen een collectieve verantwoordelijkheid voor het functioneren van het totaal van de H.Franciscusparochie.

Voor meer informatie, kijk op www.parochiefranciscus.net