Koren

<LITURGISCH KOOR:
Opgericht in 1982 door het echtpaar Maréchal.
Het is een gemengd koor dat meestal de 2e zondag van de maand zingt in de viering.
In de Goede Week verzorgt dit koor de Goede Vrijdag-Kruishuldeviering en de Paaswake. Tevens zingen zij in een van de Kerstvieringen.
Het koor repeteert op de dinsdagavond in de parochiezaal van 20.00-22.00 uur.

KLEINVROUWENKOOR ‘PRO DEO’:
Een achttal dames o.l.v. Joop Heeremans verzorgt in principe een aantal keer per jaar de zang in de viering.  Momenteel is het koor (tijdelijk) gestopt.