Koren

<LITURGISCH KOOR:
Opgericht in 1982 door het echtpaar Maréchal.
Het is een gemengd koor dat meestal de 2e zondag van de maand zingt in de viering.
In de Goede Week verzorgt dit koor de Goede Vrijdag-Kruishuldeviering en de Paaswake. Tevens zingen zij in een van de Kerstvieringen.
Het koor repeteert op de woensdagavond in de parochiezaal van 20.00-22.00 uur.

KLEINVROUWENKOOR ‘PRO DEO’:
o.l.v. Joop Heeremans verzorgt een achttal dames een aantal keer per jaar de zang in de viering.  1x per week op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd. Aswoensdag en Hemelvaart zijn vaste vieringen voor dit koor.