Vrouwenkleinkoor “Pro Deo” zingt met Palmpasen

<

Op Palmpasen 2 april zingt het Vrouwenkleinkoor om 19:00 uur in onze kerk; “Onderweg naar Golgotha”. Golgotha is de plaats buiten de toenmalige muren van Jeruzalem waar Jezus van Nazareth volgens de evangeliën is gekruisigd. Dit komt overeen met het gegeven dat Joden wegens de onreinheid van lijken geen executies binnen de muren van Jeruzalem mochten uitvoeren.

Op 2 april wil het koor op een meditatieve wijze uitdrukking geven aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Negen Bijbelteksten worden omlijst door gezangen van het koor. Alleen al vanwege de hoge kwaliteit van het koor is het een genot om de avond bij te wonen.