Het Vrouwenkleinkoor “Pro Deo” zingt de sterren van de hemel

<

Op zondag 26 juni 2022, zingt het koor tijdens de viering in de Engelmunduskerk om 10:30 uur. Meestal wordt er a capella gezongen, dus zonder begeleiding van een muziekinstrument. Dit vergt extra nauwkeurigheid bij de dames omdat een fout veel eerder opvalt dan bij ondersteuning van bijvoorbeeld, een orgel. De koorleden moeten dus heel goed op elkaar ingespeeld zijn en moeten goed de dirigent in de gaten houden. Joop Heeremans is de dirigent en organist van het koor. Er worden, naast Gregoriaanse gezangen, werken uitgevoerd van verschillende componisten.